Munkabaleset kivizsgálása

Munkabaleset kivizsgálása

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munka-balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munka-baleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.

A munka-balesetet, a foglalkozási megbeteg edést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

Munkabaleset fogalma: Olyan egyszeri külső hatás, amely a dolgozót munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben éri, sérülést, mérgezést, egyéb egészségkárosodást, vagy halált okoz.

Munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.

Úti baleset fogalma: az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

A munka-balesetet, és az úti balesetet ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. A balesetek kivizsgálása munkavédelmi szaktevékenység, amelyet csak munkavédelmi szakember végezhet. Baleset esetén annak kivizsgálását és dokumentálását vállaljuk.

Munkatársaink a sérült nyilatkozata, a tanúk meghallgatása és a helyszíni szemle megtartása után elkészítik a munka-baleseti jegyzőkönyvet, egyeztetik álláspontjukat a munkáltatóval, valamint segítséget nyújtanak a jegyzőkönyvek hatóságokhoz való eljuttatásában.

A baleset kivizsgálásához szükséges információk gyűjtését a helyszíni szemle után, munkatársaink javaslatot tesznek a megelőző intézkedésekre, annak érdekében, hogy a hasonló balesetek a jövőben elkerülhetők és megelőzhetők legyenek.

A törvényi hivatkozás itt elolvasható: http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=220

Facebook