Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló oktatás keretében elsajátítsa és a gyakorlatban alkalmazni tudja és alkalmazza is, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, megismerje a biztonságos munkavégzés szabályait. A munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

 1. A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor
  • elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani a munkavégzés helyszínén és évente meg kell ismételni.

Oktatást, csak minimum középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy végezhet, a munkavédelmi oktatás és az oktatási tematika elkészítése munkavédelmi szaktevékenység.

Az oktatást munkavédelmi szakembereink végzik.

 1. évi XCIII. törvény: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510

​A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Facebook